KASVUN VAPAUTTAMINEN VÄLIVALOTUKSELLA

Maailmanluokan tutkimus tukee välivalotuksen käyttöä köynnöstävien satokasvien sadon maksimoimiseen

Energian hinnan raju nousu aiheuttaa tuottopaineita, joten viljelijöiden on hyödynnettävä kaikki mahdolliset edut viedäkseen yritystoimintaansa eteenpäin. Täydentävä valotus kasvuston sisältä on yksi keinoista, joita ei ole vielä vakavasti tutkittu. Current on halunnut muuttaa tätä asiaintilaa yhteistyössä maailman johtaviin puutarhaviljelyn tutkimuslaitoksiin kuuluvan Wagenigen University & Researchin (WUR) kanssa selvittämällä, kuinka viljelijät voivat välivalotuksen avulla parantaa tuottojaan lisäämättä energiankäyttöään. Tulokset ovat olleet yllättäviä.

Lisätietoa välivalotuksen tuottamasta yli 10 prosentin sadonlisästä köynnöstomaatin viljelyssä löydät lataamalla tämän kirjasen tutkimuksen löydöksistä: Lighting for Growth

Ilmainen tutkimustietoa: Impact of Intra-canopy Lighting on Tomato Yields by Wageningen and Current

HYÖDYNNÄ LUONNON VALTTIKORTTEJA

Välivalotus hyödyntää kasviarkkitehtuuria

Kun valotus jaetaan LED-ylävalotukseen ja välivalotukseen valoenergiaa saadaan ohjattua kasvuston yläosan usein ylivalotetuilta nuorilta lehdiltä suuremmille ja vakiintuneemmille lehdille syvällä kasvuston sisällä. Näin voidaan hyödyntää näiden lehtien suurempi fotosynteesikapasiteetti. Tehokkaampi fotosynteesi tuottaa suuremman biomassan kasvun suhteessa annettuun energiaan. Tässä tutkimuksessa WUR vertasi 100-prosenttista ylävalotusta ylävalotukseen ja välivalotukseen suhteessa 66:34. Molemmissa valotusratkaisuissa valotukseen käytetty energiamäärä oli sama.

ÄLYKÄSTÄ ENERGIAN KÄYTTÖÄ

1

Johdonmukaiset toimintakustannukset

Kun ylävalotuksen tehokkuutta vähennetään ja 34 % valon päivittäisestä kertymästä (DLI) ohjataan syvälle kasvuston sisään, valotuksen päivittäiset käyttökustannukset pysyvät samoina kuin 100-prosenttisessa ylävalotuksessa, mutta tuotto ja yrityksen kannattavuus paranevat.

PARANTUNUT TUOTANTO

2

Korkeammat sadot, tasainen laatu

Kahdella suositulla tomaattilajikkeella tehdyissä testeissä todettiin keskimäärin 14 prosentin kasvu sadossa. Lisäksi ylävalotuksen ja välivalotuksen avulla tuotetuissa tomaateissa ei havaittu merkittäviä eroja sokeripitoisuuden tai happamuuden kohdalla verrattuna 100-prosenttisella ylävalotuksella tuotettuihin tomaatteihin.

SUUNNITTELE VALOTUKSESI KOLMIULOTTEISESTI

Arize® Integral -välivalotus

Arize® Integral -välivalotus tarjoaa viljelijöille joustavuutta kolmiulotteisen valotusstrategian suunnittelemiseen.

Täydellinen kumppani

Yhdessä Arize® Element L1000 -ylävalaisimien kanssa – jotka korvaavat täysin perinteiset HPS-valaisimet – Integral mahdollistaa viljelijöille valotuksen hienosäädön ja ohjaamisen kasvin niille osille, jotka pystyvät parhaiten hyödyntämään valotusta fotosynteesiin.

Markkinoiden johtavaa
suorituskykyä

Integral tarjoaa luokkansa parasta valontuottoa jopa 346 µmol/s, ja sen tehokkuus on 3,5 µmol/J.

Optimoitu spektri

Integralin räätälöity spektri painottuu
punaisen valon aallonpituuksiin ja edistää näin ollen kasvien kehitystä ja fotosynteesiä.

Tuttua laatua ja
kestävyyttä

Mielenrauhaa tuo Integralin yli 54 000 tunnin L90-elinkaari. Lisäturvanasi on Currentin viiden vuoden takuu.

PUHU ASIANTUNTIJAN KANSSA

Maksuton ensikonsultaatio

Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoa siitä, kuinka Arize® Element LED-ylävalotus ja Arize® Integral -välivalotus voivat kasvattaa köynnöstävien satokasviesi tuottoa yli 10 prosenttia.