GROEI STIMULEREN MET TUSSENBELICHTING (ICL)

Onderzoek van wereldklasse ondersteunt gebruik tussenbelichting bij maximaliseren opbrengst hogedraadteelten

Met de stijgende energieprijzen en onder druk staande winsten moeten telers alle mogelijke voordelen benutten om met hun bedrijf vooruit te blijven gaan. Het aanbrengen van tussenbelichting bij hogedraadteelten is een mogelijkheid die nog serieus moet worden onderzocht. Current brengt hier samen met Wageningen University & Research (WUR) – een van ’s werelds meest vooraanstaande onderzoeksinstituten op het gebied van de tuinbouw – verandering in en onderzoekt hoe telers tussenbelichting kunnen aanbrengen bij hun hogedraadteelten om de opbrengst te verhogen zonder dat hun energieverbruik omhoog gaat. De resultaten zijn verrassend.

Download de publicatie om meer te weten te komen over hoe tussenbelichting bij tomatenteelt aan de hoge draad een dubbelcijferige groei in de opbrengst heeft opgeleverd: Lighting for Growth

Impact van tussenbelichting op tomatenopbrengsten door Wageningen en Current

SPEEL IN OP DE KRACHTEN VAN DE NATUUR

Tussenbelichting bij hogedraadteelten benut plantopbouw

Door belichting te verdelen tussen LED-bovenbelichting en tussenbelichting wordt meer lichtenergie weggeleid van het vaak oververzadigde, jonge blad aan de top naar de grotere, meer volgroeide bladeren met een hogere fotosynthese-capaciteit die diep in het gewas wordt aangetroffen. Een efficiëntere fotosynthese leidt tot een toename van de groei of biomassa ten opzichte van de energie die aan het gewas wordt toegediend. In dit onderzoek vergeleek de WUR 100% bovenbelichting (TL) met een combinatie van bovenbelichting en tussenbelichting in een verhouding van 66:34, waarbij voor beide strategieën eenzelfde hoeveelheid energie werd ingezet.

SLIM GEBRUIK VAN ENERGIE

1

Constante bedrijfskosten

Door de intensiteit van uw bovenbelichting te verlagen en 34% van uw DLI (Daily Light Integral) tot diep in het gewas van de hogedraadteelt te brengen, blijven uw dagelijkse bedrijfskosten voor aanvullende belichting ongewijzigd ten opzichte van 100% bovenbelichting. Deze andere manier van belichting levert echter méér rendement en een grotere winstgevendheid voor het bedrijf op.

VERBETERDE PRODUCTIE

2

Hogere opbrengsten, constante kwaliteit

Met een gemiddelde opbrengststijging van 14% voor de twee geteste populaire tomatenrassen, bleek bij de combinatie van boven- en tussenbelichting ook de kwaliteit van de vrucht op peil te blijven, zonder merkbare verschillen in Brix-waarden voor het suikergehalte of niveaus van zuurgraad ten opzichte van de 100% bovenbelichting.

PLAN UW BELICHTING IN 3D

De Arize® Integral ICL

De Arize® Integral voor tussenbelichting biedt telers de mogelijkheid hun belichtingsstrategieën in 3D te plannen.

De perfecte partner

Toegepast samen met de Arize® Element L1000-bovenbelichting – een 1-op-1 vervanging voor traditionele HPS-armaturen – stelt Integral de teler in staat om de inzet van aanvullende belichting te verfijnen en deze te richten op die delen van de plant die er voor de fotosynthese het beste gebruik van kunnen maken.

Marktleider in
prestaties

De Integral biedt de beste lichtopbrengst in zijn klasse, met een output tot 346 µmol/s en een efficiëntie van 3,5 µmol/J.

Geoptimaliseerd spectrum

De Integral heeft een op maat gemaakt
lichtspectrum met een hoog aandeel rode golflengten, ontworpen om de ontwikkeling van planten te stimuleren en de fotosynthese aan te jagen.

Kenmerkende kwaliteit en
levensduur

Met het oog op uw gemoedsrust onderstrepen wij dat de levensduur van Integral bij L90 meer dan 54.000 uur bedraagt en dat Current een garantieperiode van 5 jaar biedt.

VRAAG HET EEN EXPERT

Vrijblijvend eerste consult

Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over hoe Arize® Element LED-bovenbelichting in combinatie met Arize® Integral-tussenbelichting een dubbelcijferige opbrengstgroei in uw hogedraadteelten kan bewerkstelligen.