FRÄMJA TILLVÄXTEN MED BELYSNING I GRENVERKET (INTRA-CANOPY LIGHTING, ICL)

Forskning i världsklass stöder användningen av ICL för att maximera avkastningen från klängväxter

Med stigande energipriser och lönsamheten under press, måste odlare utnyttja alla tänkbara fördelar för att driva sin verksamhet framåt. Placeringen av kompletterande belysning i grenverket är en potentiell möjlighet som ännu inte har utforskats på allvar. Current har arbetat med Wageningen University & Research (WUR), ett av världens främsta forskningsinstitut för trädgårdsodling, för att ändra detta och undersökt hur odlare kan använda belysning i grenverket för att öka avkastningen utan att öka energianvändningen. Och resultaten var överraskande.

För att läsa mer om hur ICL levererade en tvåsiffrig tillväxt i kvisttomatavkastningen, ladda ner forskningsresultathäftet: Lighting for Growth

" Kostnadsfri forskningsdata: Impact of Intra-canopy Lighting on Tomato Yields by Wageningen and Current"

ANVÄND NATURENS STYRKOR

ICL utnyttjar växtens form

Att dela upp din kompletterande belysningseffekt mellan LED-toppbelysning och ICL riktar mer ljusenergi bort från ofta övermättade, unga blad på toppen till de större, mer etablerade bladen med högre fotosyntetisk kapacitet, som finns djupt i grenverket. En effektivare fotosyntes leder till en ökad tillväxt eller biomassa kontra levererad energi. I denna studie jämförde WUR 100 % toppbelysning (TL) med en 66:34 TL:ICL-fördelning, med samma mängd energi som användes för belysning över båda behandlingarna.

SMART ENERGIANVÄNDNING

1

Konsekvent OPEX

Genom att sänka toppbelysningens intensitet och använda 34 % av den dagliga ljusintegralen (DLI) djupt in i grenverket, förblir de dagliga driftskostnaderna för kompletterande belysning oförändrade kontra 100 % TL, men ger större avkastning och lönsamhet till verksamheten.

FÖRBÄTTRAD PRODUKTION

2

Högre avkastning, jämn kvalitet

Med en genomsnittlig ökning av avkastningen på 14 % som registrerades för två populära tomatsorter som testades, visade sig TL/ICL-kombinationen även upprätthålla den producerade fruktens kvalitet, utan märkbara skillnader i Brixvärden för sockerhalt eller surhetsnivåer jämfört med 100 % TL-avkastning.

PLANERA BELYSNINGEN I 3D

Arize® Integral ICL

Arize® Integral Intra-Canopy Light ger odlare flexibiliteten att planera sin belysningsstrategi i 3D.

Den perfekta partnern

Integral som används med Arize® Element L1000 toppbelysning, som kan ersätta traditionella HPS-armaturer en för en, låter odlare finjustera och rikta sin kompletterande belysning mot de delar på växten som bäst kan utnyttja den för fotosyntes.

Marknadsledande
prestanda

Integral erbjuder klassens bästa belysningseffekt på upp till 346 µmol/s och en effektivitet på 3,5 µmol/J.

Optimerat spektrum

Integral har ett skräddarsytt ljusspektrum
med en hög andel röda våglängder, utformade för att uppmuntra växtutveckling och fotosyntes.

Kännetecknande kvalitet
och livslängd

För sinnesfrid överstiger Integrals livslängd 54 000 timmar vid L90 och stöds av Currents femåriga garanti.

PRATA MED EN EXPERT

Kostnadsfri inledande konsultation

Kontakta oss idag för mer information om hur Arize® Element LED toppbelysning med Arize® Integral Intra-Canopy Lighting kan ge tvåsiffrig avkastningstillväxt för uppbundna grödor.